Manželé Jan & Ivana Bambasovi

Manželé Bambasovi datují začátky své keramické tvorby zhruba od narození prvního dítěte, což je asi 18 let.
Od svých společných začátků,kdy dominovala užitná keramika, se postupně individualizovali. Jejich práce mají rozdílný charakter, i když se formálně a ideově prolínají. To je dáno jednak shodnou technologií a jednak jejich soužitím. Materiál,který používají, je tvtdý a drsný, avšak témata a vyznění objektů jsou křehká a něžná, což vede k žádoucímu napětí.

Ivana Bambasová nezůstala jen u keramiky. Deficit po barvě ji přivedl nejprve ke kolorovaným plastikám a posléze k olejomalbě, která se nyní stává v její tvorbě stále více zásadní.

Díla Jana Bambase mají odlišnou povahu. Jsou více monotématická a statická, což však umožňuje hluboký ponor a důsledné čerpání v nekončících řadách variací.


Jan a Ivana BambasoviJan & Ivana Bambasovi