Ivana Bambasová

Ivana Bambasová rozdělila svou tvorbu do dvou oblastí. Její plastiky mají často konkrétní určení, ba i užitnou funkci. Vždy jsou však hravé a málokdy se opakují. To je vlastní i Ivaniným obrazům. Díky nim se můžeme vypravit do světů, kde neplatí obvyklé zakonitosti přírodní, někdy ani anatomické, ale kde platí přísný řád citlivě vyvážené barevnosti a je zde přítomno jemné tušení, že za hranicemi pláten existují zákony mnohem hlubší a zásadnější.


     

 




Ivana Bambasová